YanYana plaformunun bildirisi ICERI2023 Konferansı'nda yayınlandı

Her yıl 80 farklı ülkeden 800'ün üzerinde katılımcıyla düzenlenen International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2023), bu yıl 16'ncı kez Sevilla'da gerçekleşti. Konferansta, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE), İnnova ve SEBİT'te görev yapan araştırmacıların işbirliği ile ortaya çıkarılan YanYana projesinin otizmli çocuklardaki etkinliğini inceleyen bilimsel bir araştırma da yayınlandı.

Bildiri metninin özeti...

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), bireylerde öğrenme, davranış, sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini etkileyen nörogelişimsel bir durumdur. OSB prevalansı, 2000 ile 2023 yılları arasında tanılarda %317'lik bir yükselişle artış halindedir. OSB'li bireylere yönelik müdahale ve terapilere yönelik artan talebi karşılamak için teknolojik gelişmeler eğitimde yeni fırsatlar ortaya çıkarmıştır. Özellikle yapay zeka (AI) ile desteklenen mobil uygulamalar, OSB'li bireylere akademik, iletişim ve sosyal becerilerin öğretilmesinde umut vaat etmektedir. YanYana bu amaçla tasarlanmış yapay zeka destekli bir mobil uygulamadır. Bu çalışmanın amacı, iPad tabanlı yapay zeka destekli bir mobil uygulama olan YanYana'nın 3-7 yaş arası OSB'li üç çocuğun öğretim ve tepki becerilerini geliştirmedeki etkinliğini değerlendirmektir. Araştırma metodolojisi, katılımcı kriterlerini, oturum ayarlarını ve YanYana'nın özelliklerinin ve kullanımının ayrıntılı bir açıklamasını içermektedir. Gözlemciler arası güvenilirlik, prosedür doğruluğu ve deneysel bir tasarım da açıklanmıştır. Sonuçlar YanYana'nın katılımcıların soruları yanıtlama ve talimatları takip etme konusunda ilerleme kaydetmesini etkili bir şekilde kolaylaştırdığını göstermektedir. Çalışma YanYana gibi yapay zeka destekli uygulamaların OSB’li çocuklar için eğitim deneyimlerini uyarlama potansiyelinin önemini vurgulamaktadır. Yapay zekanın OSB'deki rolüne ilişkin araştırmalar esas olarak tanıya odaklanırken bu çalışma eğitim alanına katkıda bulunmakta ve daha fazla araştırmaya duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Ayrıca uygulamanın gelişimsel iyileştirmelerini kabul etmekte ve gelecekteki çalışmaların kapsamının genişletilmesini tavsiye etmektedir. Sonuç olarak YanYana, OSB'li çocukların eğitim deneyimlerini geliştirmede umut vaat etmektedir. Bununla birlikte çalışmanın küçük örneklem büyüklüğü ve devamlılık verilerine duyulan ihtiyaç gibi kısıtlamaları, OSB için Aıb temelli müdahalelerde gelecekteki araştırmalar ve iyileştirmeler için yollar önermektedir.

Bildiri metninin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Yapay Zeka ile desteklenmiş benzersiz
bir eğitim yolculuğu için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geçin